Nadzorni odbor

Naloga Nadzornega odbora je, da spremlja delo Upravnega odbora med dvema Zboroma članov in da vrši stalni nadzor nad finančnim poslovanjem društva in izvajanjem posebnih socialnih programov. Nadzorni odbor je odgovoren Zboru članov in mu mora pisno poročati vsaj enkrat v koledarskem letu.

Nadzorni odbor sestavljajo:

Milena Selan – predsednica

Apolonija Hutter – članica

Saša Žgajnar – članica

Jože Gantar – nadomestni član

Kristina Štepec – nadomestna članica