Nadzorni odbor

Naloga Nadzornega odbora je, da spremlja delo Upravnega odbora med dvema Zboroma članov in da vrši stalni nadzor nad finančnim poslovanjem društva in izvajanjem posebnih socialnih programov. Nadzorni odbor je odgovoren Zboru članov in mu mora pisno poročati vsaj enkrat v koledarskem letu.

Nadzorni odbor sestavljajo:

Vincenc Radež – predsednik

Apolonija Hutter – članica

Kristina Štepec – članica

Marta Škodlar Corn – nadomestna članica

Jože Gašperin – nadomestni član