Upravni Odbor

Upravni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno-tehnične zadeve. Je izvršilni organ Zbora članov in opravlja zadeve, ki mu jih naloži Zbor članov ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje.

Upravni odbor sestavlja 7 članov.

Predsednik: Alojz Fidler
Podpredsednik: Vinko Križanec
Blagajnik: Zdravko Avbreht
Člani: Bojan Fijavž, Ana Kleč, Ivan Palčič in Janko Pirc