Upravni Odbor

Upravni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno-tehnične zadeve. Je izvršilni organ Zbora članov in opravlja zadeve, ki mu jih naloži Zbor članov ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje.

Upravni odbor sestavlja 7 članov.

Predsednik: Vinko Križanec
Podpredsednik: Aleksander Beccari
Sekretar: Nevenka Gramc
Blagajnik: Marina Bubola
Člani: Milena Selan, Alojz Fidler, Ana Kleč