Zbor članov

Zbor članov je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi redni člani društva.