ZAHVALA

Zahvaljujem se članom Društva paralitikov Slovenije za vso podporo, spodbude in tolažbo v času od moževe, Tonetove, nesreče, septembra 2017, pa do njegovega slovesa v letošnjem avgustu.

Društvu in članom iskrena hvala za izrečeno sožalje, cvetje in sveče.

Olga Štremfelj